Pekka Koponen’s column on Kauppalehti: Large corporations join Slush too!

Column in Kauppalehti by Pekka Koponen 25.11.2013

Large corporations join Slush too!

The present year's Slush happening was a demonstration in force for Finland. 5000 people attended, 1000 companies, 100 billions worth of capital investors as well as domestic and foreign celebrities ranging from the President of Estonia to Miss Finland.

The explosive growth of Slush foretells the turnaround in the capital investment market in Finland and in Europe as a whole. The European Investment Bank announces that revenues from venture capital funds have exceeded revenues from the buyout sector for the first time in this millennium. Also Russian, American and Asian capital is moving in force into Europe. Start-up districts rise everywhere and the number of billion exits like Supercell is expected to increase over the whole continent.

Capital investors are also rejuvenating. The focus is narrowing towards more specific sectors. Although Cleantech funds have been discontinued, large companies find it ever more attractive to invest in this business sector. The role of angel investors is growing and public financiers are happy to follow along. An angel investor knowledgeable in the line of business is certainly a lottery win for a startup company. Also crowdfunding is on the rise. It will take time for the average Joe to join investing, though.

Although the foundations of Kaapelitehdas were creaking due to the sheer number of visitors, it would have been worth the while for a larger number of our large companies to attend. Only a few listed companies from outside the ICT-sector have discovered their way to Slush.

Large companies can benefit from start-up companies in several different ways. Startup companies possess the flexibility to experiment with new products and conduct marketing in ways that would be a considerable stretch for large companies. For this reason start-up companies find new markets faster than large companies.

The processes of large companies are easily defeated by start-up companies. We have already seen in the ICT-sector that small flexible teams can outperform large companies commanding resources ten times larger. Now there are signs of this trend also in machinery construction. Start-up companies know digital technology. It may be difficult for large companies in the basic industry sector to hire computer specialists or large-data-analysts as paid labor. Also this becomes possible by cooperating with start-up companies.

Start-up companies can also commercialize ideas that large companies have not pursued, which has already been proven by the Innovation Mill Accelerator. Companies born from 75 innovations originating from Nokia and other large companies already employ 650 people.

Start-up companies are safe partners for large companies. They can always be purchased if they start to grow too fast.

Slush is also a growing enterprise that could continue growing via fusion. Why don't we arrange Slush in conjunction with the Millennium award in June, bring along all the large companies and create Europe's largest innovation event in Finland. No need to freeze in the slush anymore.

The author is the founder and CEO of Spinverse

 

Kolumnivieras (Kauppalehti 25.11.2013)

Suuryrityksetkin Slushiin!

Tämänvuotinen Slush oli koko Suomen voimannäyttö.  Paikalle saatiin 5000 ihmistä, 1000 yritystä, 100 miljardin arvosta pääomasijoittajia ja koti- ja ulkomaisia tähtiä Viron presidentistä Miss Suomeen.

Slushin räjähdysmäinen kasvu enteilee Suomen ja koko Euroopan pääomasijoitusmarkkinan kääntymistä.  Euroopan investointipankki kertoo venture capital-rahastojensa tuottojen ohittaneen buyout-sektorin ensimmäistä kertaa tällä vuosituhannella.  Myös venäläinen, amerikkalainen ja aasialainen raha puskee voimalla Eurooppaan.  Startup-keskittymiä nousee joka paikkaan ja Supercellin kaltaisia miljardiexittejä odotetaan lisää koko mantereella.

Pääomasijoittajatkin uudistuvat.  Haetaan yhä tiukempaa sektorifokusta.  Cleantech-rahastoja on suljettu, mutta suuryrityksiä alalle sijoittaminen kiinnostaa yhä enemmän.  Bisnesenkeleiden rooli vahvistuu ja julkiset rahoittajat peesaavat heitä mielellään.  Onhan toimialansa tunteva bisnesenkeli startupille lottovoitto.  Myös joukkorahoitus on nousussa.  Tuulipukuja listausjonoissa saadaan kyllä vielä odottaa.

Vaikka Kaapelitehdas natisi liitoksissaan kävijöiden paljoudesta, suuryritystemme olisi kannattanut olla vahvemmin paikalla.  Vain harvat ICT-sektorin ulkopuoliset pörssiyritykset ovat löytäneet Slushin.

Suuryritykset hyötyvät startupeista monella tavalla.  Startupeilla on ketteryyttä kokeilla uusilla tuotteilla ja markkinoida tavoilla, joihin suuryritys ei veny.  Tästä syystä startup löytää uudet markkinat suuryritystä nopeammin.

Startupit antavat suuryritysten prosesseille kyytiä.  ICT-alalla on jo nähty, miten pienet ketterät tiimit voivat pestä suuryrityksen kymmenkertaiset resurssit.  Nyt siitä näkyy merkkejä myös koneenrakennuksessa.  Startup osaa digitalisaation.  Perusteollisuuden suuryrityksen voi olla hankalaa saada alan parhaita koodareita tai big-data-analyytikoita palkkatöihin.  Startupin kanssa yhteistyössä tämäkin onnistuu.

Startup osaa myös kaupallistaa suuryritykseltä toteuttamatta jääneet ideat, kuten Innovation Mill-kiihdyttämö on todistanut.  75 Nokiasta ja muista suuryrityksistä löydetyistä ideoista synnytettyä yritystä työllistää 650 ihmistä.

Startup on suuryritykselle turvallinen kumppani.  Jos se alkaa kasvaa liian nopeasti, sen voi aina ostaa pois.

Slush on itsekin kasvuyritys ja se voisi seuraavaksi kasvaa fuusiolla.  Miksi ei siirretä Slushia kesäkuulle Millennium-palkintomme kanssa samalle viikolle, tuodaan myös suuryritykset mukaan ja rakennetaan Suomeen Euroopan suurin innovaatiotapahtuma.  Ei tarvitsi enää palella loskassa.

Kirjoittaja on Spinverse Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja